Kuşak Tekstil'in en önemli misyonu,
kumaş üretimindeki referans marka pozisyonunu
korumaktır. Kuşak Tekstil, bu misyona
uygun olarak sürekli gelişim felsefesiyle
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamakta ve
hizmet alanlarını sürekli genişletmektedir.